Deutsch   polski   français   English   čeština  
Deutsch   polski   français   English   čeština  

Collection

Library

Collection Description: Biblioteka Śląska

Number of publications in collection: 196654

Number of publications in collection and its all subcollections: 197100

Frequently viewed

  1. Breslauer Adreßbuch 1935 [132583]
  2. Skorowidz Królestwa Polskiego czyli Spis alfabetyczny miast, wsi, folwarków, kolonii i wszystkich nomenklatur w guberniach Królestwa Polskiego, z wykazaniem: gubernii, powiatu, gminy, parafii, sądu pokoju lub gminnego, oraz najbliższej stacyi pocztowej, wraz z oddzielnym spisem gmin podług najświeższej ich liczby i nazwy ułożony, wykazujący: odległość każdej danej gminy od miasta powiatowego i sądu swojego gminnego; czy i jakie znajdują się w gminie zakłady fabryczne lub przemysłowe, szkoły itp. oraz ludność każdej gminy, obejmujący także podział sądownictwa krajowego świeżo urządzonego. T. 1 [94990]
  3. Księga adresowa Król. Stoł. Miasta Lwowa. Rocznik 17. 1913 = Adress u. Geschäfts-Handbuch von Lemberg. 17. Jg. 1913 [81034]
  4. Amtliches Landes-Adressbuch der Provinz Niederschlesien für Industrie, Handel, Gewerbe 1927 [67679]
  5. Instrukcja kancelaryjna oraz rzeczowy wykaz akt dla samorządowych bibliotek publicznych w województwie śląskim [67578]
  6. Skorowidz Królestwa Polskiego czyli Spis alfabetyczny miast, wsi, folwarków, kolonii i wszystkich nomenklatur w guberniach Królestwa Polskiego, z wykazaniem: gubernii, powiatu, gminy, parafii, sądu pokoju lub gminnego, oraz najbliższej stacyi pocztowej, wraz z oddzielnym spisem gmin podług najświeższej ich liczby i nazwy ułożony, wykazujący: odległość każdej danej gminy od miasta powiatowego i sądu swojego gminnego; czy i jakie znajdują się w gminie zakłady fabryczne lub przemysłowe, szkoły itp. oraz ludność każdej gminy, obejmujący także podział sądownictwa krajowego świeżo urządzonego. T. 2 [66280]
  7. Skorowidz adresowy król. stoł. miasta Lwowa. Rocznik 2. Rok 1910 [66199]
  8. Księga adresowa przemysłu, handlu i finansów. 1922 [62465]
  9. Adressbuch des Kreises Pless mit Kalender für das Jahr 1906 [59143]
  10. Breslauer Adreßbuch 1943 [55213]

More...

Recently added

Loading...