Deutsch   polski   français   English   čeština  
Deutsch   polski   français   English   čeština  

Information

Library

Exhibitions

Sort by: title | date
Śladami polskości po Kresach II RP.

Śladami polskości po Kresach II RP.

Zabytki województwa tarnopolskiego.

Zabytki województwa tarnopolskiego.

Modele dawnych cerkwi z Podola.

Modele dawnych cerkwi z Podola.

Kresy. Stąd nasz ród.

Kresy. Stąd nasz ród.

Głubczyckie Nekropolie.

Głubczyckie Nekropolie.

Głubczyce - makieta z I połowy XVIII w.

Głubczyce - makieta z I połowy XVIII w.

Brzeżany - Kresy Wschodnie Rzeczypospolitej.

Brzeżany - Kresy Wschodnie Rzeczypospolitej.

Kolekcja ekslibrisów Jana Sakwerdy w zbiorach Biblioteki Śląskiej

Kolekcja ekslibrisów Jana Sakwerdy w zbiorach Biblioteki Śląskiej

Napoleoniana w zbiorach specjalnych Biblioteki Śląskiej

Napoleoniana w zbiorach specjalnych Biblioteki Śląskiej

Zaolzie teraz

Zaolzie teraz

W drodze do Ziemi Obiecanej : Cieszyńscy Polacy w latach 1848-1918

W drodze do Ziemi Obiecanej : Cieszyńscy Polacy w latach 1848-1918

Dawny krajobraz Górnego Śląska = Starodávný krajobraz Horního Slezska

Dawny krajobraz Górnego Śląska = Starodávný krajobraz Horního Slezska

Miasto to ludzie – ludzie to miasto : Jastrzębie Zdrój w fotografii Stanisława Sputo

Miasto to ludzie – ludzie to miasto : Jastrzębie Zdrój w fotografii Stanisława Sputo

Biblioteka Teatru Lwowskiego - unikatowa kolekcja Biblioteki Śląskiej

Biblioteka Teatru Lwowskiego - unikatowa kolekcja Biblioteki Śląskiej

Ochrona i konserwacja cieszyńskiego dziedzictwa piśmienniczego

Ochrona i konserwacja cieszyńskiego dziedzictwa piśmienniczego

Duchowe źródła kultury cieszyńskiej : katalog wystawy

Duchowe źródła kultury cieszyńskiej : katalog wystawy

Ksiązki, które stworzyły Europę

Ksiązki, które stworzyły Europę

Źródła do dziejów Cieszyna : z tajemnic warsztatu historyka regionalisty

Źródła do dziejów Cieszyna : z tajemnic warsztatu historyka regionalisty

Zabytkowe biblioteki Cieszyna : wystawa : Galeria Książnicy Cieszyńskiej Cieszyn Rynek 18, 28.X.-17.XII.1996 = Historické knihovny v Těšíně = výstava = Die altertümlichen Büchersammlungen in Teschen = Ausstellung

Zabytkowe biblioteki Cieszyna : wystawa : Galeria Książnicy Cieszyńskiej Cieszyn Rynek 18, 28.X.-17.XII.1996 = Historické knihovny v Těšíně = výstava = Die altertümlichen Büchersammlungen in Teschen = Ausstellung

Z dziejów cieszyńskich oficyn drukarskich (1806-1945)

Z dziejów cieszyńskich oficyn drukarskich (1806-1945)